/ourguy/?

2022.01.17 16:52 Fuzzy-Worldliness236 /ourguy/?

/ourguy/? submitted by Fuzzy-Worldliness236 to shitposting [link] [comments]


2022.01.17 16:52 HDKKARAPAUL Όταν οι μεγαλο-επιχειρηματίες (άεργοι κληρονόμοι που παρασιτούν εις βάρος της κοινωνίας και βιάζουν ατιμωρητί) σε συνεργασία με τους πουλημένους παρακμιακους σελέμπριτι του κωλου εξαγοράζουν τις συνειδήσεις ανθρώπων και ξεπλένουν τα πιο απεχθή εγκλήματα

Όταν οι μεγαλο-επιχειρηματίες (άεργοι κληρονόμοι που παρασιτούν εις βάρος της κοινωνίας και βιάζουν ατιμωρητί) σε συνεργασία με τους πουλημένους παρακμιακους σελέμπριτι του κωλου εξαγοράζουν τις συνειδήσεις ανθρώπων και ξεπλένουν τα πιο απεχθή εγκλήματα submitted by HDKKARAPAUL to greece [link] [comments]


2022.01.17 16:52 noleycannoli Secret Menu Items

I live in an area that has a few stores with separate employees. Each store seems to have different 'Secret Menu Items' and we always share them amongst the employees to see who can come up with the better sandwich. I am wondering if anyone has/anyone's store has their own secret menu item(s).
submitted by noleycannoli to McLounge [link] [comments]


2022.01.17 16:52 Environmental-Item1 [CHAT] 19F - Looking for people to chat with

Any topic, any age, any gender, anyone is welcome
Just one rule be patient because this will blow my dms and I know that so yeah I have probably made myself very busy but I don't have anything else to do :)
submitted by Environmental-Item1 to MeetPeople [link] [comments]


2022.01.17 16:52 IAmTryingTooLearn Longevity of the Drug. 56 Days Or More?

I'm wondering if any one who is on this forum has not gotten to finish their pen before the 56 days are up and finished up using their Semaglutide pen after 64 or 70 days after starting using their Ozempic / Wegovy pens?
submitted by IAmTryingTooLearn to Semaglutide [link] [comments]


2022.01.17 16:52 Reveal_Simple Black cabinet light absorption

For those of you with black cabinets - do you find that they absorb a lot of light? Has anyone lined the back for more light reflection?
submitted by Reveal_Simple to IkeaGreenhouseClub [link] [comments]


2022.01.17 16:52 DrTizzle23 Contradicting explanations. Wouldnt this put me at 70% for PTSD and not 50%? Do I appeal or not?

Contradicting explanations. Wouldnt this put me at 70% for PTSD and not 50%? Do I appeal or not? I got my decision letter back from the VA and got increases for all except Sleep Apnea (New), Hypertension (New) and PTSD (new).
First the previous Anxiety Rating was changed to Other Specified Trauma and Stressor Related Disorder for the PTSD I filed for. This was also increased from 40% to 50%.
https://preview.redd.it/jcq67fglxac81.png?width=954&format=png&auto=webp&s=a8d9c83ac4bac1720ff58f5b97d2fd5bfff46e23
Based off the letter though I have symptoms from the 70% criteria so I'm confused as to whether or not to appeal the decision for PTSD? Do I appeal for a Higher Level Review?

https://preview.redd.it/s3zw3lgyxac81.png?width=799&format=png&auto=webp&s=98a529ac2923063cb0e0a67a091f16c4e62ccbd2

https://preview.redd.it/2llayks0yac81.png?width=778&format=png&auto=webp&s=acf6059bcb99b22d26287109e6a6a28948914afe
Also had put hypertension for secondary to PTSD which got denied as well and not understanding how that wouldn't have been aggravated by the PTSD?

https://preview.redd.it/xh0te2sdyac81.png?width=803&format=png&auto=webp&s=623ae77b594292970ee0536a1ddb12ba3edddb39

https://preview.redd.it/rbfstw7gyac81.png?width=207&format=png&auto=webp&s=956f6fed426ac1f52580283ff14b0c2561c6c392
Any help would be appreciated.
submitted by DrTizzle23 to VeteransBenefits [link] [comments]


2022.01.17 16:52 TempleBarIsOverrated ITAP of a lonely passerby

ITAP of a lonely passerby submitted by TempleBarIsOverrated to itookapicture [link] [comments]


2022.01.17 16:52 alloyhephaistos AAPC online test scheduling?

They want me to pay upfront without scheduling a day for the exam beforehand. I can't see anywhere there are available dates, times, etc and I really don't want to purchase the exam and all the books then find out I'll have to scramble just to make it in to one of their available times. how does scheduling work with the exam? am i over-worried about it?
submitted by alloyhephaistos to MedicalCoding [link] [comments]


2022.01.17 16:52 SluttyCDforUse 38 [T4A] #BayArea,CA - Semi Pass CD wanting your pee

I'm a semi pass kinky cd who's seeking one or more open minded individuals who like to either pee on me or feed me their pee in any form they want. You can see my pics in my other posts as this group doesn't allow it. I'm clean and dd free and expect the same. Can't host
My pics:
http://imgur.com/a/6uHXRU6
submitted by SluttyCDforUse to sjr4r [link] [comments]


2022.01.17 16:52 Alternative_World529 State of the game

Hey just bought a headset and was reading online that onward got a huge downgrade when the quest 2 was introduced, wondering if it’s regained what it lost or if it’s still in a bad state, cheers.
submitted by Alternative_World529 to OnwardVR [link] [comments]


2022.01.17 16:52 BRH_Mod It's about that time for a rule reminder and update!

Hello dear friends! Please take some time to read the below rules. We have added 2 new rules, no rumor spreading without verification from a mod, and proper post tiles are required. All other rules will remain the same. Message us in modmail with any questions!
User Rules
1.Not relevant to Bravo/Real Housewives/Mob Wives
All content that is unrelated to a Real Housewife or Bravolebrity will be removed. We have a special exception for Mob Wives as the only non-Bravo show that is permitted to have its own posts and discussions. Other non-related posts are welcome in the OT thread.
2.Proper Post Title Required
Titles should be CLEAR and CONCISE amnd should include KEYWORDS that make it easy to search. If it is breaking new, you need to link a source and be clear in your title to avoid reposts. "Who else saw this?" "I hate so & so, that is all" "DAE think so & so sucks?" "I was just thinking....." ARE ALL EXAMPLES OF POOR TITLES. "VPR star so& so accused of such & such" with a link to the source is an example of a GOOD post title.
3.No Response Threads
Posts directly pertaining to the franchise airing that evening belong in the live or post episode thread for 24 hours after airing. Posts outside of these designated threads will be removed.
For example, if RHOBH is airing and the live threads are posted, all posts about RHOBH belong in the designated threads.
4.Do Not Create Duplicate Threads
We are not a community of hateful people. If you enjoy arguing and attacking people, this is not the community for you. Do not attack users on this sub in comments or through PM. Do not feed the trolls, and report comments that break sub rules. Allowing the moderators to step in will help us pinpoint the problem users.
5.No shitposting
Posting threads that are spam, low effort or otherwise do not contribute to conversation. You should try to start the discussion by talking about what you think, not just asking a question, submitting a phrase, or a stat line. Please do not start a thread along the lines of "The episode sucked. That is All." without some context. At the very least, we ask that you attempt to create meaningful discussion on the subreddit and reserve the right to remove low-effort posts that do not attempt to try. "What season should I watch next?!" posts will be removed. They clog the feed. Please utilize the search bar to find related topics. Misleading, sensationalized, undescriptive, biased or ambiguous titles - If a title doesn't specifically express what will be inside the self-post/article/video/etc, it will be removed. Superficial Posts - Understanding that this is a reality tv subreddit, we will allow many superficial posts, but reserve the right to remove the following types of posts without warning if they are not deemed to add any meaningful insight to the community: DAE, TIL, This Guy, Happy Birthday _____, Shower Thoughts. Shitposts are okay on Friday afternoon after we post the announcement thread - Sunday night, please feel free to re-post at that time. ALL OTHER RULES STILL APPLY.
6. No rumor spreading in comments or posts without verifying info with mods first Self explanatory. If you have "tea" that has not been verified by a RELIABLE source, you need to message mods before posting. This includes a person sexuality, pregnancy speculation, hookups, etc
7.No Racism or Microaggressions
Racism of any kind will not be tolerated and users making racist posts or comments will be permanently banned without warning and reported to admins. Microaggressions are statements or actions of indirect, subtle or unintentional discrimination against members of a marginalized group such as a racial or ethnic identity. These comments will be removed, and based on the severity of the comment a warning or ban will take place. Repeated offenders will be permanently banned.
8.No Misogyny, homophobia or bigotry Here in BRH we love the LGBTQIA+ community and we want to make this a safe place for them. Speculation about someone's sexuality will be removed, and discriminatory comments will be removed and the user will receive a warning or a ban depending on the severity of the comment. Misogyny is defined as a dislike of, contempt for, or ingrained prejudice against women. Degrading women by calling them sluts, gold diggers, escorts, or any kind of shaming in regards to sex work can result in a ban.
9.No Personal Attacks Or Rude Behavior
We are not a community of hateful people. If you enjoy arguing and attacking people, this is not the community for you. Do not attack users on this sub in comments or through PM. Do not feed the trolls, and report comments that break sub rules. Allowing the moderators to step in will help us pinpoint the problem users.
10. No linking or sharing of illegally hosted content
Linking to Tamara Tattles, Reality tea, All About The Tea, MeadiaTakeout, Deux Moi, Blind Items, and TwoJudgeyGirls are also NOT allowed. Do not screenshot their content from any of their social media platforms. Do not copy and paste info from these blogs as it violates copyright law. Doing so may result in a ban.
11.No self-promotion to your blog, podcast, etc.
*If your post is related to any of the following, it will probably be removed: \*

We reserve the right to moderate at our own discretion. submitted by BRH_Mod to BravoRealHousewives [link] [comments]


2022.01.17 16:52 SqueakyFarts99 A lot of my relatives have died over the course of the last year and I'm getting bummed out.

I have a pretty big extended family on both sides--aunts, uncles, and cousins as far as the eye can see. Obviously, a lot of them are elderly and/or have health problems, but a handful of uncles and aunts have died lately. I'm tired of bracing myself for the next death notice. I'm tired of wondering when I'll be asked to attend another funeral. I don't know how I can help my surviving family cope when I wasn't really close to the deceased and most of the time i feel like I'm hanging on to my own mental well-being. Even saying "I'm sorry for your loss" seems empty after a while. Any guidance would be appreciated.
submitted by SqueakyFarts99 to Advice [link] [comments]


2022.01.17 16:52 insert_name_here_19 Conversation with my super PIMI Sister - Spoiler: It was bad

I had a conversation with my super PIMI sister today and it went awful. Here's a short recap of her thoughts.
Involvement with the UN: "They only had a contract with the DPI, not with the UN directly." CSA: It was so bad that I don't want to relate her thoughts here but she basically excused the organisation and two-witness rule. She asked me what this has to do with me. I said luckily nothing but there are children affected by it and that it has something to do with humanity and morality. She answered that it is ironical that I want to tell her something about morals since I have a "worldly" fiancé. Criticism towards the gb: She said we are allowed to criticise the gb. I answered that this is a 100% apostate thought. She went furious went I said that. Sent her some sources that say the contrary. Geoffrey Jackson at he ARC: I told her that he said that it's presumptuous to say that they are God's only spokesperson. She said that that's correct since Jehovah uses also "normal" brothers and sisters to help other brothers for example through his word.
She ended the call when she started talking about Russell and I argued that he predicted Armagedon for the year 1914 and was into Pyramidology.
I'm exhausted. I didn't want it to go that way but she didn't really let me make an argument without her trying to defend the organisation.
submitted by insert_name_here_19 to exjw [link] [comments]


2022.01.17 16:52 rosegirlkrb have you ever been on a train?

View Poll
submitted by rosegirlkrb to polls [link] [comments]


2022.01.17 16:52 CoCVersace I am 25 years old and looking to purchase a home soon. The prices of homes in my area (South Texas) have sky rocketed in the past two years. My question is, how are kids going to be able to afford a home in 20+ years?

submitted by CoCVersace to NoStupidQuestions [link] [comments]


2022.01.17 16:52 perjunk Definitely Tim's best work yet!

Definitely Tim's best work yet! submitted by perjunk to yourmomshousepodcast [link] [comments]


2022.01.17 16:52 Metakasten The Dichotomy of Complexity vs. Simplicity

Complexity and simplicity are on the opposite ends of the same spectrum. The Antinet Zettelkasten can take complex information and turn it into simple knowledge.
This is done by encoding, storing and retrieving information. It also uses serial recall, which uses associative chaining between items. The input is information and the output is knowledge. Does this sound familiar? Of course it does! This is the same way human memory works.
Why is this imporant or relevant? Well, it's not — unless you want to develop genius level work!
"Genius is making complex ideas simple, not making simple ideas complex"
~ Albert Einstein ~
submitted by Metakasten to antinet [link] [comments]


2022.01.17 16:52 Greyboiiii77 What medicine/drug can someone take to numb emotions?

submitted by Greyboiiii77 to Advice [link] [comments]


2022.01.17 16:52 southcity1987 R9 5900x pbo

R9 5900x pbo submitted by southcity1987 to pcmasterrace [link] [comments]


2022.01.17 16:52 hammalamamba What do you want out of life right now?

submitted by hammalamamba to AskReddit [link] [comments]


2022.01.17 16:52 JoeyisAKreep Lower League Chants

Just found out Oxford fans sing "Come On You U's" any other lower league English teams with chants? I know about Bradford, MK and Donny but that's it
submitted by JoeyisAKreep to FifaCareers [link] [comments]


2022.01.17 16:52 Linkhell122 Can i play digimon world next order without playing the first game?

The title is self explanatory..
submitted by Linkhell122 to digimon [link] [comments]


2022.01.17 16:52 buckybadder Feeling Challenged?

Feeling Challenged? submitted by buckybadder to WhatsThePrompt [link] [comments]


2022.01.17 16:52 BrotherOfTheWolfman PiBoy keeps powering on by itself?

My Piboy keeps sort of powering on by itself. It's sitting on my desk where I work. Every once in a while I'll hear the speaker give a crackle and I'll look over, and the led will be green then will start flashing red. I press the joystick in and it forces a shutdown.
What's going on here?
submitted by BrotherOfTheWolfman to PiBoy [link] [comments]


http://moidachya.ru